Français special

Het Lycée International biedt de Français spécial klas aan voor kinderen die met weinig of geen Frans in Frankrijk aankomen. Deze mogelijkheid staat bekend als Français Spécial (FS), beginnend in CE1 (groep 3) en doorlopend tot en met Seconde (4 VWO ). In één schooljaar worden deze leerlingen onder speciale begeleiding voorbereid alvorens in het normale Franse onderwijs te kunnen instromen. Tijdens dit Français Spécial (FS) jaar krijgen leerlingen ook les in het Nederlands met hun leeftijdsgenoten in de klassen van de Nederlandse Afdeling.

Het onderwijs in deze klassen vereist een grote en volledige inzet van de leerling. Voor de jongere kinderen die nog niet (volledig) Franstalig zijn, bestaat het Français-Spécial onderwijs niet. Zij worden meteen in de reguliere Franse klassen geplaatst.

Inschrijving voor een Français-Spécial klas vindt alleen plaats aan het begin van het schooljaar in de maanden januari en februari. Het aantal plaatsen is beperkt.