Verenigingen

Het Lycée International en de Nederlandse afdeling organiseren tal van activiteiten voor ouders en leerlingen via diverse verenigingen.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert diverse activiteiten voor onze leerlingen en hun ouders. Elk jaar zorgt deze groep van vrijwillige ouders voor een Tulpencocktail waarbij alle ouders en het personeel van het Lycée International op uitgenodigd zijn. Ook het Sinterklaasfeest, een schaatsfestijn en andere feestjes en reisjes voor onze kinderen en ouders worden door de activiteitencommissie verzorgd.

APELI

De 'Association des Parents d'Elèves du Lycée International' (APELI) is de overkoepelende oudervereniging van alle taalafdelingen. De APELI heeft als doel de ouders te vertegenwoordigen bij de Franse schoolleiding, praktische belangen te behartigen, zoals schooltransport, schoolverzekering, Franse boekenbeurs en diverse culturele en andere gerichte activiteiten te organiseren.

De website van de APELI geeft u alle informatie over de schoolbussen, het menu in de kantine, open dagen in het begin van elk schooljaar, etc.

De APELI:

  • Vertegenwoordigt de ouders binnen alle organen van de school: bij de rapportvergaderingen door de contactouders (PEC), in de Franse Medezeggenschapsraad, in de Onderwijscommissie, in de commissie voor het onderwijs met betrekking tot de gezondheid en burgermanschap (CESC), in de Leerlingenraad en in de Raad voor disciplinaire zaken.

  • Heeft zorg voor de contacten tussen de ouders, de Franse schoolleiding en het onderwijskundig team.

  • Bemiddelt zodra zich enig probleem van organisatorische aard voordoet, zoals de afwezigheid van docenten, roosterwijzigingen, de jaarkalender en het tot stand komen van onderwijskundige programma’s.

  • Organiseert evenementen van het lycée: de Open huisdag aan het begin van het schooljaar (ontvangst van en informatie aan de ouders), het Forum over vervolgopleidingen na het voortgezet onderwijs, de spreekavonden met leraren voor ouders, de dag van de beroepenvoorlichting - door ouders uit allerlei beroepsgroepen - , het netwerk van de schoolbussen, conferenties, de invulling van de maand juni voor de klassen van het collège en 4VWO met activiteiten na afloop van het schooljaar, de diploma-uitreiking en preventie op het gebied van de verkeersveiligheid rondom de school.


U kunt veel interessante informatie vinden in de brochure "Guide de rentrée" en het blad "Regards"

Club International

Club International is een vereniging, bestaande uit ouders van het Lycée International. Alle taalafdelingen worden vertegenwoordigd door 2 vrijwilligers die samen met de andere leden van de Club en met behulp van hun eigen afdeling diverse activiteiten organiseren.

Het hele schooljaar door organiseert de Club International culturele en feestelijke evenementen zoals de Kerstmarkt, het” Lycée en fête” , de “Mamas and the Papas concerten”, een voetbalcompetitie en filmavonden. Met de opbrengst van deze evenementen, financiert de Club International allerlei projecten die het leven van onze kinderen op school veraangenamen.

Check in to France

Check in to France maakt nieuwe ouders wegwijs op het Lycée International en in Frankrijk: waar moet ik wonen, hoe werkt het schoolsysteem, wat is een carte vital, hoe vind ik hier werk, toeristische tips, etc. De website van Check in to France is hét startpunt. In het begin van elk nieuw schooljaar organiseert Check in to France een nieuwkomersprogramma met een schat aan informatie en interessante sprekers.