Onderwijs


Wat kunnen wij uw kinderen bieden? De Nederlandse afdeling van het Lycée International bij Parijs biedt Nederlandstalig onderwijs geïntegreerd in het lesprogramma van een Franse internationale school voor kinderen van 3 tot 18 jaar. Er zijn vele mogelijkheden op het Lycée International: uw kind kan voltijds of als externé aangenomen worden, kan Frans leren in een speciaal Français Spécial programma. Uw kind zal afstuderen met een OIB diploma en een getuigschrift van de Nederlandse onderwijsinspectie op zak.

Het onderwijs op de Nederlandse afdeling wordt gegeven door zeven bevoegde docenten die drie lokalen tot hun beschikking hebben. Ieder lokaal is voorzien van een digitaal schoolbord, laptops en een uitgebreide bibliotheek.