Klassenstructuur in Frankrijk, Nederland en België

De klassenindeling in het Franse schoolsysteem komt overeen met de onderstaande vergelijkbare niveaus in Nederland en Vlaanderen.

Een externé leerling volgt regulier Frans onderwijs via een Franse school in de buurt. Voor twee halve dagen per week krijgt deze leerling vrijstelling van de Franse Onderwijsinspectie om Nederlandstalig onderwijs te volgen op de Nederlandse afdeling van het Lycée International.

Een voltijdse leerling volgt zijn reguliere Franse lessen op het Lycée International zelf. Het rooster voor deze lessen is aangepast aan die van de Nederlandse lessen. Het aantal plekken hiervoor is beperkt en toelating als interné leerling wordt mede bepaald door de Franse schoolleiding.

Leerlingen die bij inschrijving op het Lycée International niet of onvoldoende Franstalig zijn, kunnen zich inschrijven voor intensief Français Spécial programma. In één schooljaar worden deze leerlingen onder speciale begeleiding voorbereid alvorens in het normale Franse onderwijs te kunnen instromen. Het onderwijs in deze klassen vereist een grote en volledige inzet van de leerling. Voor de jongere kinderen die nog niet (volledig) Franstalig zijn, bestaat het Français-Spécial onderwijs niet. Zij worden meteen in de reguliere Franse klassen geplaatst. Inschrijving voor een Français-Spécialklas vindt alleen plaats aan het begin van het schooljaar in de maanden januari en februari. Het aantal plaatsen is beperkt.

Onderstaand schema geeft een overzicht van de mogelijkheden per niveau. Voor de 13ème bestaat er bijvoorbeeld geen Français-Spécial, zijn er geen voltijdse plaatsen, en is kantine niet mogelijk. Vanaf de 10ème is er kantine en Français-Spécial en vanaf 6ème zijn alle leerlingen voltijds aanwezig.