Inspectierapporten

Hieronder vindt u de inspectierapporten van het  primair en voortgezet onderwijs uitgevoerd in 2023 door de Nederlandse OnderwijsInspectie.

Kwaliteitsonderzoek primair onderwijs NL Afdeling Lycee International.pdf
Inspectierapport primair onderwijs
Kwaliteitsonderzoek voortgezet onderwijs NL Afdeling Lycee International.pdf
Inspectierapport voortgezet onderwijs