De interne en externe organisatie voor de peuterklas, kleuterschool en het basisonderwijs


Vele jaren geleden werden we geconfronteerd met een probleem: er waren veel meer basisschoolleerlingen die baat konden hebben bij tweetalig onderwijs dan er voltijds plaatsen beschikbaar waren op het Lycée International. "Voltijds" ( intern) betekent dat het kind zowel een plaats krijgt in een Franse klas op het Lycée International als in één van de 14 klassen van de nationale afdeling, de Nederlandse afdeling is ons geval. Met de medewerking van de omliggende Franse openbare basisscholen en door een speciale overeenkomst met de Franse schoolautoriteiten, werd overeengekomen dat kinderen twee dagdelen per week konden worden ingeschreven in hun nationale klas op het Lycée International, terwijl ze voor de rest van de week les kunnen blijven volgen in de buurtschool in het Frans (openbaar of privé onder contract) die het dichtst bij hun huis is. Dit noemen wij het externé systeem. De leraren op de buurtscholen werken samen door te vermijden dat ze basisvaardigheden Frans en rekenen onderwijzen terwijl hun tweetalige leerlingen afwezig zijn.

Een interne leerling volgt zijn reguliere Franse lessen op het Lycée International zelf. Het rooster voor deze lessen is aangepast aan die van de Nederlandse lessen. Het aantal plekken hiervoor is beperkt en toelating als interné leerling wordt mede bepaald door de Franse schoolleiding.


Een externé leerling volgt regulier Frans onderwijs via een Franse school in de buurt. Voor twee halve dagen per week krijgt deze leerling vrijstelling van de Franse Onderwijsinspectie om Nederlandstalig onderwijs te volgen op de Nederlandse afdeling van het Lycée International. Naast tweetalig onderwijs profiteren externé kinderen van Frans onderwijs dicht bij huis, maken ze vrienden in de buurt en profiteren ze van lokale buitenschoolse activiteiten.


Wel brengt dit systeem onvermijdelijk uitdagingen met zich mee: ouders moeten voor lunchvervoer zorgen tussen de twee scholen, want hoewel er aan het begin en einde van de dag vaak schoolbussen zijn, is er geen middagbus. Veel ouders omzeilen dit probleem echter door carpools te regelen met ouders van andere externé leerlingen van andere nationale afdelingen (niet noodzakelijkerwijs uit het NL) op dezelfde plaatselijke school.


Het externé systeem eindigt wanneer kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan. (7e klas, 11-12 jaar). Dan zullen alle kinderen, de voltijd en de externé leerlingen, aan de toelatingseisen moeten voldoen om een voltijds plaats te krijgen op het Lycée International.

Onderstaand schema geeft een overzicht van de mogelijkheden per niveau.Voor de peuterklas, zijn geen interne plekken mogelijk. Voor de 13ème ( tweede kleuterjaar) bestaat er bijvoorbeeld geen Français-Spécial, zijn er geen voltijdse plaatsen, en is kantine niet mogelijk. Vanaf de 10ème is er kantine en Français-Spécial en vanaf 6ème zijn alle leerlingen voltijds aanwezig.