Basisschool

Kleuters (groep 1 en 2) 

In de kleutergroepen (13ème en 12ème) wordt thematisch gewerkt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van materiaal uit de methode ‘Schatkist’ en 'de Leessleutel'.

De kleuters kunnen verder materiaal meenemen naar huis uit onze uitgebreide bibliotheek met voorlees- en prentenboeken en Nederlandstalige films.

Daarnaast zijn in ons kleuterlokaal diverse themahoeken en veel ontwikkelingsmaterialen aanwezig.

Groep 3 

In groep 3 (11ème) wordt gewerkt met de methode 'Veilig Leren Lezen’.

 De eerste helft van het schooljaar ligt de nadruk op het steeds vlotter en goed technisch kunnen lezen en het correct kunnen schrijven van de aangeleerde klanken.

 Het technisch lezen blijft in de tweede helft van het schooljaar nog wel een speerpunt, maar het begrijpend lezen krijgt een steeds belangrijkere rol.

 Twee keer per jaar worden Cito-toetsen afgenomen op het gebied van spelling, technisch- en begrijpend lezen.

 Wekelijks mogen er leesboeken uit de uitgebreide bibliotheek, die gerubriceerd is volgens het AVI-systeem, mee naar huis worden genomen.

Groep 4 t/m 7 

In de groepen 4 t/m 7 van het Primair Onderwijs (PO) wordt gewerkt met de methode Taal actief 4. In deze methode komen de vakgebieden lezen, grammatica, stellen, (werkwoord)spelling en woordenschat aan bod. De methode biedt op een gedifferentieerde wijze de leerstof aan en maakt door middel van een instapkaart duidelijk aan de leerlingen wat ze gaan leren en wat het doel van de les is. Taal actief 4 besteedt veel aandacht aan woordenschat en heeft een aanvullende module voor leerlingen met een beperkte woordenschat. Daarom sluit deze methode uitstekend aan bij de behoeften van onze leerlingen.  

Het leesonderwijs is voor ons erg belangrijk en staat centraal binnen ons lesprogramma. In de Nederlandse klas is een bibliotheek te vinden met een rijk aanbod aan boeken. Wekelijks hebben de leerlingen de mogelijkheid om een boek te lenen en het gelezen boek terug te brengen. Om het lezen nog meer te stimuleren worden er boekpromoties en boekbesprekingen gegeven en boekverslagen en verwerkingsopdrachten geschreven. Klassikaal worden er boeken gelezen via de digitale tool Boekies

De Nederlandse afdeling organiseert jaarlijks de komst van een Nederlandse of Vlaamse schrijver en een literaire avond voor de ouders en leerlingen van de Nederlandse afdeling. Zo kwamen onder andere Anke Kranendonk en Vivian Den Hollander al op bezoek in de klassen van het PO. Dit alles op om de leescultuur binnen de afdeling te versterken.

De methodes Nieuwsbegrip en Tekstenlab van DiaPlus worden ingezet voor begrijpend lezen. Nieuwsbegrip kan gedifferentieerd worden ingezet en elke week staat er een tekst over een actueel onderwerp klaar voor de leerlingen. Tekstenlab van Diaplus wordt ingezet vanaf groep 5 en heeft een ruim assortiment teksten die binnen hetzelfde thema op verschillende niveaus worden aangeboden. Met name in het Voortgezet Onderwijs wordt Tekstenlab veelvuldig ingezet. De leerlingen leren al in het PO werken met deze methode en maken kennis met de verschillende tekstsoorten en terminologie. 

Twee keer per jaar worden, net zoals op Nederlandse basisscholen, de toetsen van Cito afgenomen. Via deze methode-onafhankelijke toetsen kunnen wij de voortgang van onze leerlingen op de voet volgen.

Jaarlijks wordt door alle Franse groepen en groepen van de nationale afdelingen meegewerkt aan een internationaal project. Binnen een centraal thema laat elke groep zien wat ze in de klas geleerd hebben over dit thema en hoe dit thema er uitziet in het land van afkomst. De resultaten van het project worden in de school tentoongesteld en worden bezocht door de andere groepen.

Om het schooljaar gezamenlijk af te sluiten, organiseert de Nederlandse afdeling een schoolreis. Zo werden onder andere het sprookjeskasteel Château de Breteuil, dierentuin Thoiry en themapark Mer de Sable bezocht door de klassen van het PO.

Voor de leerlingen van groep 7 en 8 wordt jaarlijks een schoolkamp in Jambville georganiseerd. Dit schoolkamp vindt plaats aan het begin van het schooljaar en heeft als doel dat de leerlingen van het VO (groep 8 behoort binnen het Franse schoolsysteem tot het VO) en het PO elkaar beter leren kennen wat de overgang van het PO naar het VO eenvoudiger maakt. Het overnachten in het kasteel, de bonte avond en de vele activiteiten maken dit kamp altijd zeer geslaagd.