Tarieven schooljaar 2024-2025

De Nederlandse Afdeling van het Lycée International is een privé-afdeling die een onderdeel is van het, door de Franse staat gesubsidieerde, Lycée International. U betaalt daarom alleen schoolgeld voor het Nederlandstalige onderwijs, hieronder vindt u de tarieven voor schooljaar 2024-2025. Voor de peuterklas (3 jarigen, petite section) geldt een eenvoudiger betalingsregime.

Tarieven moyenne section t/m terminale klassen


* Het schoolgeld kan variëren afhankelijk van het aantal ingeschreven leerlingen en de personele bezetting. De definitieve gereduceerde tarieven 2024-2025 worden door de ouders in de Algemene Ledenvergadering in januari 2025 vastgesteld. Als deze hoger zijn dan de hierboven vermelde bedragen dan zal het verschil voor 1 maart 2025 betaald moeten worden.