Tarieven

De Nederlandse afdeling van het Lycée International te Saint-Germain-en-Laye is een privé-afdeling die onderdeel uitmaakt van het Franse Lycée International. U betaalt enkel schoolgeld voor het Nederlandstalige onderwijs.

Inschrijvingskosten

Voor de behandeling van elk inschrijfdossier wordt een bedrag van € 100 per dossier aan administratiekosten in rekening gebracht. Deze som dient overgemaakt te worden alvorens uw inschrijving in behandeling kan worden genomen. Dit bedrag kan bij annulering of afwijzing niet worden teruggevorderd.

Inschrijvingsgeld

Nadat een positief besluit over de toelating van uw kind aan de Nederlandse afdeling is genomen, ontvangt u een e-mail waarin wij u verzoeken binnen de twee weken het inschrijvingsgeld over te schrijven om de toelating te vervolledigen. Dit eenmalig inschrijvingsgeld bedraagt € 2.500 per kind. Indien u de kosten niet vergoed krijgt door uw werkgever betaalt u het gereduceerde tarief van €1.250. U ontvangt na betaling het bewijs van inschrijving van uw kind per post. Bij annulering van uw aanmelding is er geen terugbetaling mogelijk van het inschrijvingsgeld.

Tarieven 2020-2021 *

* Dit zijn richtbedragen. De tarieven worden definitief vastgelegd in de Algemene Leden Vergadering van de oudervereniging APESNLI in november 2020.

Met ingang van schooljaar 2020/2021 is het schoolgeld geïndexeerd in lijn met de ontwikkeling van de Franse inflatie van 1,1%.

Het schoolgeld wordt in twee termijnen geïnd. De eerste termijn is eind mei, de tweede termijn is begin september. Het niet tijdig voldoen aan de betaaltermijnen wordt aangemerkt als een annulering van de aanmelding van uw kind. Restitutie van het reeds betaalde schoolgeld is bij annulering van de aanmelding niet mogelijk.

Peuterklas

De tarieven voor de peuterklas vindt u hier.