Tarieven

De Nederlandse afdeling van het Lycée International te Saint-Germain-en-Laye is een privéafdeling die onderdeel uitmaakt van het Franse Lycée International. U betaalt enkel schoolgeld voor het Nederlandstalige onderwijs.

Inschrijvingskosten

Voor de behandeling van elk inschrijfdossier wordt een bedrag van € 100 per dossier aan administratiekosten in rekening gebracht. De betaling hiervan dient per overschrijving te zijn voldaan alvorens uw inschrijving in behandeling kan worden genomen. Dit bedrag kan bij annulering dan wel afwijzing niet worden teruggevorderd.

Entreegeld

Nadat een positief besluit over de toelating van uw kind aan de Nederlandse afdeling is genomen, ontvangt u een mail waarin wij uw vragen binnen twee weken het eenmalig entreegeld per overschrijving te voldoen om de toelating te effectueren. Dit eenmalig entreegeld bedraagt € 2.500 per kind. Indien u de kosten niet vergoed krijgt door uw werkgever betaalt u het gereduceerde tarief van €1.250. U ontvangt na betaling het positieve besluit van de toelating van uw kind op de school per post. Bij annulering van uw aanmelding is er geen restitutie mogelijk van het entreegeld.

Tarieven 2019-2020 *

* De schooltarieven moeten aangemerkt worden als voorlopige tarieven. De tarieven worden definitief vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van de oudervereniging APESNLI in november 2019.

Het schoolgeld wordt in 3 termijnen geïnd. De eerste termijn is eind mei, de tweede termijn is begin september en de laatste termijn in december van het betreffende jaar. Het niet tijdig voldoen aan de betaaltermijnen wordt aangemerkt als een annulering van de aanmelding van uw kind. Restitutie van het reeds betaalde schoolgeld is bij annulering van de aanmelding niet mogelijk.


Peuterklas

De tarieven voor de Peuterklas vindt u hier.