Tarieven schooljaar 2023-2024

De Nederlandse Afdeling van het Lycée International is een privé-afdeling die een onderdeel is van het, door de Franse staat gesubsidieerde, Lycée International. U betaalt daarom alleen schoolgeld voor het Nederlandstalige onderwijs, hieronder vindt u de tarieven voor schooljaar 2023-2024. Voor de peuterklas (3 jarigen, 14ème klas, petite section) geldt een eenvoudiger betalingsregime.

Tarieven moyenne section t/m terminale klassen


* Het schoolgeld kan variëren afhankelijk van het aantal ingeschreven leerlingen en de personele bezetting. De definitieve gereduceerde tarieven 2023-2024 worden door de ouders in de Algemene Ledenvergadering in januari 2024 vastgesteld. Als deze hoger zijn dan de hierboven vermelde bedragen dan zal het verschil voor 31 januari 2024 betaald moeten worden.