Benodigde documenten

Per leerlingen hebben we een volledig en ondertekend inschrijfformulier nodig met hieraan toegevoegd twee identieke sets, die ieder de volgende documenten bevatten:

  • Een kleurenpasfoto van een gangbaar formaat, op de achterkant voorzien van de naam van de leerling
  • Een motivatiebrief, liefst in het Frans, maar kan door niet-Franstalige ouders ook in het Nederlands of Engels worden geschreven. In de brief dient u ook in het kort de schoolgeschiedenis van uw kind te vermelden.
  • Een kopie van een document uit de burgerlijke stand van de leerling (uittreksel geboorteregister of gelijkwaardig document of een fotokopie van het paspoort)
  • Een kopie van het laatste overgangsrapport, voor de leerlingen vanaf groep 3/4 (CP)*
  • Een kopie van het meest recente rapport (voor de kleuters: een "avis de maîtresse" of een verslag van de docent(e) kleuteronderwijs)*
  • Voor leerlingen die onderwijs volgen aan een NTC-school: een kopie van het meest recente rapport en het laatste overgangsrapport.*
  • Een kopie van relevante toetsen of rapporten zoals CITO-uitslagen en berichtgeving van bijvoorbeeld psychologen, pedagogen of logopedisten)

* De mogelijkheid bestaat dat de Nederlandse afdeling contact opneemt met de school van oorsprong voor nadere informatie.