Inschrijving

Voor een inschrijving verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met de Nederlandse afdeling, telefoonnummer + 33 1 34 51 13 31. U wordt dan volledig geïnformeerd over de diverse mogelijkheden en de inschrijvingsprocedure.

Inschrijvingsprocedure

Nadat u contact met ons opgenomen heeft, sturen wij u een inschrijfformulier dat u met de gevraagde documenten retourneert. Na ontvangst van het complete inschrijfdossier en betaling van administratiekosten zullen toelatingsgesprekken en -toetsen plaatsvinden met de docenten en de directeur van de Nederlandse afdeling. Bij positief advies vanuit de Nederlandse afdeling wordt de inschrijving doorgestuurd aan de proviseur van de Franse schoolleiding.

De Franse schoolleiding bestudeert het dossier samen met Franse leerkrachten en stuurt het daarna met een advies naar de Franse schoolleiding. In bepaalde gevallen volgt eveneens een toelatingstest door Franse docenten waarbij beoordeeld wordt of een leerling geschikt is om tweetalig onderwijs te volgen. De Franse proviseur neemt de eindbeslissing over het toelatingsverzoek waarbij, voor de interne leerlingen, ook het aantal beschikbare plaatsen een rol speelt. Voor peuters en externé leerlingen zijn altijd plaatsen beschikbaar in de Nederlandse klas.

Als een toelatingsverzoek uiteindelijk resulteert in een aanbod voor een plek op de Nederlandse Afdeling, zal de plaatsing definitief worden als de ouders officieel de plek accepteren en na betaling van de entréekosten en een voorschot van minimum 500 euro op het schoolgeld.

Er worden jaarlijks op het hele Lycée International ongeveer 2000 inschrijfdossiers behandeld. Dit brengt af en toe vertragingen met zich mee. Zolang u geen bericht ontvangt, betekent dit dat het dossier nog niet door alle betrokkenen is beoordeeld. Geen bericht is dus geen slecht bericht.

Leerlingen vanaf groep 4/tweede studiejaar België, die bij inschrijving op het Lycée International niet of onvoldoende Franstalig zijn, kunnen zich inschrijven voor een intensief Français Spécial (FS) programma. In één schooljaar worden deze leerlingen onder speciale begeleiding voorbereid alvorens in het normale Franse onderwijs te kunnen instromen. Het onderwijs in deze klassen vereist een grote en volledige inzet van de leerling. Voor de jongere kinderen die nog niet (volledig) Franstalig zijn bestaat het Français-Spécial onderwijs niet. Zij worden meteen in de reguliere Franse klassen geplaatst. Het aantal plaatsen in Français-Spécial klassen is beperkt. Wij adviseren u daarom zo vroeg mogelijk, vanaf januari, uw kind hiervoor in te schrijven.

In sommige gevallen kan extra vertraging ontstaan, als:

  • Het niveau van het Nederlands van uw kind moet getest worden. Deze testen vinden in het algemeen plaats in april, mei en juni.

  • Het niveau van het Frans van uw kind moet getest worden. Deze testen kunnen van februari t/m juni plaatsvinden.

  • Franse of Nederlandse docenten willen uw kind ontmoeten (met name voor inschrijving in een FS-klas).

Aanvraag voor een volledige inschrijving in een "normale” Franse klas
Ook al is een leerling "geselecteerd" voor een fulltime plaats in een normale Franse klas (dus geen FS) in de 6ème t/m 2nde, dan kunnen we toch nog niet eerder dan eind juni of begin juli zekerheid geven over de inschrijving, omdat pas op dat moment het aantal vrijgekomen plaatsen in de Franse klassen bekend wordt. Het komt voor dat er geen plaats blijkt te zijn. We raden u daarom aan uw kind ook tijdig in een andere school in te schrijven.