Team Nederlandse Afdeling

Docenten primair onderwijs

Marieke Smits

Marieke Smits

Fenny Rutgers 

Jennie  Verheij

Docenten voortgezet onderwijs

Monique Frippiat

Geschiedenis

Esther van Laar

Nederlands 

Koen Van Overvelt

Geschiedenis en Nederlands

Marisje Kazemier

Nederlands

Monique Frippiat

Directrice 

Emy Bosch

Administratief medewerker