Tarieven peuterklas

Net als in het Franse schoolsysteem worden ook op onze school de Nederlandstalige peuters (3-jarigen) aangemoedigd om wekelijks Nederlandse lessen te volgen in de Petite section/ 14ème. Een keer per week wordt er gedurende een dagdeel met de peuters gezongen, voorgelezen en gespeeld in het kleuterlokaal volgens de methode Puk & Ko. De leerlingen krijgen hiervoor dispensatie van hun reguliere Franse kleuterschool.

De uitgangspunten voor de peutergroep zijn:

  • de kinderen zijn 3 jaar oud en zindelijk

  • de lessen zijn gericht op de ontwikkeling van het Nederlands

  • de lessen zijn elke maandagochtend van 8:45-12:00 uur

  • de kosten bedragen € 30,- per kind per week

  • voor de peutergroep wordt geen entreegeld gevraagd

  • u gaat een contract aan tot eind juni

  • wij vragen de ouders om thuis actief het Nederlands met hun kind te oefenen

ER ZIJN NOG PLAATSEN VRIJ VOOR DE PEUTERGROEP, UW PEUTER KAN GEDURENDE HET HELE SCHOOLJAAR NOG INSTROMEN.

Peuterklas

Voor de peutergroep betaalt u alleen lesgeld. Aan de inschrijving zijn geen verdere kosten verbonden.