Tarieven peuterklas

Net als in het Franse schoolsysteem worden ook op onze school de Nederlandstalige peuters (3-jarigen) aangemoedigd om wekelijks Nederlandse lessen te volgen in de Petite section/ 14ème. Een keer per week wordt er gedurende een dagdeel met de peuters gezongen, voorgelezen en gespeeld in het kleuterlokaal volgens de methode Puk & Ko. De leerlingen krijgen hiervoor dispensatie van hun reguliere Franse kleuterschool.

De uitgangspunten voor de peutergroep zijn:

  • de kinderen zijn 3 jaar oud en zindelijk

  • de lessen zijn gericht op de ontwikkeling van het Nederlands

  • de lessen zijn op één dagdeel in de week (te bevestigen)

  • de kosten bedragen € 30,- per kind per week

  • voor de peutergroep wordt geen entreegeld gevraagd

  • u gaat een contract aan tot eind juni

  • wij vragen de ouders om thuis actief het Nederlands met hun kind te oefenen

Peuterklas

Voor de peutergroep betaalt u alleen lesgeld. Aan de inschrijving zijn geen verdere kosten verbonden.