Ziekmelding

Wat te doen als mijn kind ziek is?

Allereerst meldt u uw kind ziek bij zowel de Nederlandse als de Franse school:


Wat te doen als uw kind COVID symptomen heeft?

Bij symptomen van COVID (koorts, rillingen, hoesten, keelpijn, hoofdpijn, vermoeidheid, verlies van smaak en reuk, diarree) mag uw kind pas na minimaal zeven dagen terugkomen naar school. Dit kan ook eerder als een dokter aangeeft dat er geen sprake is van COVID. U dient dan een verklaring te sturen aan de Franse school met de Nederlandse afdeling op kopie. Een voorbeeldmodel van deze verklaring kunt u opvragen via contact@sectionnl.fr.

Als de dokter aangeeft dat uw kind wel getest moet worden, dan mag uw kind niet terug naar school in de periode dat u op de testresultaten wacht. Als het resultaat van de test negatief is mag uw kind terug naar school en dient u een verklaring te sturen aan de Franse school met de Nederlandse school op kopie. Een voorbeeldmodel van deze verklaring kunt u opvragen via contact@sectionnl.fr.


Wat te doen als uw kind in contact is geweest met een besmet persoon (cas contact)?

Vanaf het moment dat u weet dat uw kind ‘cas contact’ is, moet uw kind thuisblijven van school. Zeven dagen na het laatste contact met de besmette persoon* moet uw kind een PCR COVID test krijgen, eerder heeft geen zin. Als het resultaat van de test negatief is, uw kind heeft geen COVID, dan mag uw kind terug naar school en dient u een verklaring te sturen aan de Franse school met de Nederlandse school op kopie. Een voorbeeldmodel van deze verklaring kunt u opvragen via contact@sectionnl.fr.

* in geval van besmetting binnen uw huishouden gelden andere regels.


Wat te doen als uw kind positief getest is op COVID?

Indien uw kind positief getest is op COVID zal uw dokter aangeven wanneer uw kind mag terugkeren en zal er een bron- en contactonderzoek plaatsvinden. Wij verzoeken u in dat geval ook de Nederlandse en Franse school op de hoogte te stellen.