Peuter-, basis- en voortgezet Nederlandstalig onderwijs bij Parijs

De Nederlandse afdeling van het Lycée International bij Parijs biedt Nederlandstalig onderwijs geïntegreerd in het lesprogramma van een Franse internationale school voor kinderen van 3 tot 18 jaar.

Het onderwijs op de Nederlandse afdeling wordt gegeven door zeven bevoegde docenten die drie lokalen tot hun beschikking hebben. De lokalen zijn voorzien van een digitaal schoolbord, laptops en een uitgebreide bibliotheek.

Peuterschool

Basisschool

Voortgezet onderwijs