APELI


De 'Association des Parents d'Elèves du Lycée International' (APELI) is de overkoepelende oudervereniging van alle taalafdelingen. De APELI heeft als doel de ouders te vertegenwoordigen bij de Franse schoolleiding, praktische belangen te behartigen, zoals schooltransport, schoolverzekering, Franse boekenbeurs en diverse culturele en andere gerichte activiteiten te organiseren.

De  website van de APELI geeft u alle informatie over de schoolbussen, het menu in de kantine, open dagen in het begin van elk schooljaar, etc.

De APELI:

  • Vertegenwoordigt de ouders binnen alle organen van de school: bij de rapportvergaderingen door de contactouders (PEC), in de Franse Medezeggenschapsraad, in de Onderwijscommissie, in de commissie voor het onderwijs met betrekking tot de gezondheid en burgermanschap (CESC), in de Leerlingenraad en in de Raad voor disciplinaire zaken.
  • Heeft zorg voor de contacten tussen de ouders, de Franse schoolleiding en het onderwijskundig team.
  • Bemiddelt zodra zich enig probleem van organisatorische aard voordoet, zoals de afwezigheid van docenten, roosterwijzigingen, de jaarkalender en het tot stand komen van onderwijskundige programma’s.
  • Organiseert evenementen van het lycée: de Open huisdag aan het begin van het schooljaar (ontvangst van en informatie aan de ouders), het Forum over vervolgopleidingen na het voortgezet onderwijs, de spreekavonden met leraren voor ouders, de dag van de beroepenvoorlichting - door ouders uit allerlei beroepsgroepen - , het netwerk van de schoolbussen, conferenties, de invulling van de maand juni voor de klassen van het collège en 4VWO met activiteiten na afloop van het schooljaar, de diploma-uitreiking en preventie op het gebied van de verkeersveiligheid rondom de school.Nederlandse afdeling Lycée International

2bis, rue du-Fer-à-Cheval
78100 Saint-Germain-en-Laye, Frankrijk
+ 33 1 34 51 13 31  

of naar 

contact@sectionnl.fr 

 

Wegens de zomervakantie zijn wij enkel per mail te bereiken. Vanaf dinsdag 27 augustus zijn we weer telefonisch bereikbaar.