Primair onderwijs

Kleuters (groep 1 en 2)

In de kleutergroepen (13ème en 12ème) wordt thematisch gewerkt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van materiaal uit de methode ‘Schatkist’ en 'de Leessleutel'.

Twee keer per jaar wordt de Cito-toets voor kleuters afgenomen.

De kleuters kunnen verder materiaal meenemen naar huis uit onze uitgebreide bibliotheek met voorlees- en prentenboeken en Nederlandstalige films.

Daarnaast zijn in ons kleuterlokaal diverse themahoeken en veel ontwikkelingsmaterialen aanwezig.

Groep 3

In groep 3 (11ème) wordt gewerkt met de methode 'Veilig Leren Lezen’.

De eerste helft van het schooljaar ligt de nadruk op het steeds vlotter en goed technisch kunnen lezen en het correct kunnen schrijven van de aangeleerde klanken.

Het technisch lezen blijft in de tweede helft van het schooljaar nog wel een speerpunt, maar het begrijpend lezen krijgt een steeds belangrijkere rol.

Twee keer per jaar worden Cito-toetsen afgenomen op het gebied van spelling, technisch- en begrijpend lezen.

Wekelijks mogen er leesboeken uit de uitgebreide bibliotheek, die gerubriceerd is volgens het AVI systeem, mee naar huis worden genomen.

Groep 4 t/m 7

In de groepen 4 t/m 7 (10ème t/m

7ème) wordt gewerkt met de methode ‘Taal actief’ voor spelling, woordenschat en taal. 'Land in zicht' ondersteunt ons programma op het gebied van geschiedenis, aardrijkskunde en cultuuronderwijs.

Twee keer per jaar worden Cito-toetsen afgenomen op het gebied van spelling, technisch en begrijpend lezen en woordenschat (vanaf groep 5).

Vanaf groep 5 starten onze leerlingen met het houden van een spreekbeurt, een boekbespreking en met het schrijven van een boekverslag.