Peuter- en kleuteronderwijs

Het onderwijs op de Nederlandse afdeling wordt gegeven door zeven bevoegde docenten die drie lokalen tot hun beschikking hebben. Ieder lokaal is voorzien van een digitaal schoolbord, laptops en een uitgebreide bibliotheek.

Peutergroep (3 jarigen, petite section)

Net als in het Franse schoolsysteem worden ook op de Nederlandse afdeling de Nederlandstalige peuters (3-jarigen) aangemoedigd om wekelijks Nederlandse lessen te volgen in de Petite section/ 14ème.

Eén ochtend per week komen de jongste leerlingen naar het Nederlandse lokaal om spelenderwijs te leren. Gedurende deze ochtend wordt met de peuters gezongen, voorgelezen en gespeeld volgens de methode Puk & Ko.

De leerkracht van de peutergroep wordt daarbij ondersteund door een klassenassistent.

Meer informatie over instroom tijdens het schooljaar, tarieven en voorwaarden vindt u hier.