Benodigde documenten voor het inschrijfdossier


Voor inschrijving is per leerling nodig:

 

Het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend met hieraan toegevoegd twee indentieke sets, die ieder de volgende documenten bevatten:

 

  • Een kleurenpasfoto van een gangbaar formaat, op de achterkant voorzien van de naam van de leerling
  • Een motivatiebrief, liefst in het Frans, maar kan door niet-Franstalige ouders ook in het Nederlands of Engels worden geschreven. In de brief dient u ook in het kort de schoolgeschiedenis van uw kind te vermelden.
  • Een kopie van een document uit de burgerlijke stand van de leerling  (uittreksel geboorteregister of gelijkwaardig document of een fotokopie van het paspoort)
  • Een kopie van het laatste overgangsrapport, voor de leerlingen vanaf groep 3/4 (CP)*
  • Een kopie van het meest recente rapport (voor de kleuters: een "avis de maîtresse" of een verslag van de docent(e) kleuteronderwijs)*
  • Voor leerlingen die onderwijs volgen aan een NTC-school: een kopie van het meest recente rapport en het laatste overgangsrapport.*
  • Een kopie van relevante toetsen of rapporten zoals CITO-uitslagen en berichtgeving van bijvoorbeeld psychologen, pedagogen of logopedisten)

 

* De mogelijkheid bestaat dat de Nederlandse afdeling contact opneemt met de afleverende school voor nadere informatie.Nederlandse afdeling Lycée International

2bis, rue du-Fer-à-Cheval
78100 Saint-Germain-en-Laye, Frankrijk
+ 33 1 34 51 13 31  

of naar 

contact@sectionnl.fr 

 

Wegens de zomervakantie zijn wij enkel per mail te bereiken. Vanaf dinsdag 27 augustus zijn we weer telefonisch bereikbaar.