Hoe kan ik mijn Nederlandstalige kinderen inschrijven?


Voor een inschrijving verzoeken wij u telefonisch (01.34.51.13.31) contact op te nemen met de afdeling. U wordt dan volledig geïnformeerd over de diverse mogelijkheden en de inschrijvingsprocedure. 

  

Inschrijvingsprocedure

Nadat u contact met ons opgenomen heeft, sturen wij u een inschrijfformulier die u met de gevraagde documenten kunt retourneren. 

 

Na ontvangt van het complete inschrijfdossier wordt deze door de docenten en de rector van de Nederlandse afdeling bekeken en daarna met een advies van de rector naar de Franse schoolleiding doorgestuurd.

 

De Franse schoolleiding bestudeert het dossier samen met Franse leerkrachten en stuurt het daarna met een advies naar de Franse rector (Proviseur). De Proviseur neemt de eindbeslissing over het toelatingsverzoek.

 

Er worden jaarlijks op het hele Lycée International ongeveer 2000 inschrijfdossiers behandeld. Dit brengt met zich mee dat u soms lang moet wachten op antwoord. Zolang u geen bericht ontvangt betekent dit dat het dossier nog niet door alle betrokkenen is beoordeeld. Geen bericht is dus geen slecht bericht.

 

Leerlingen die bij inschrijving op het Lycée International niet of onvoldoende Franstalig zijn, kunnen zich inschrijven voor intensief Français Spécial (FS) programma. In één schooljaar worden deze leerlingen onder speciale begeleiding voorbereid alvorens in het normale Franse onderwijs te kunnen instromen. Het onderwijs in deze klassen vereist een grote en volledige inzet van de leerling. Voor de jongere kinderen die nog niet (volledig) Franstalig zijn bestaat het Français-Spécial onderwijs niet. Zij worden meteen in de reguliere Franse klassen geplaatst. Het aantal plaatsen in Français-Spécial klassen is beperkt. Wij adviseren u daarom zo vroeg mogelijk, vanaf januari, uw kind hiervoor in te schrijven. 

 

In sommige gevallen kan extra vertraging ontstaan, zoals:

  • Het niveau van het Nederlands van uw kind moet getest worden. Deze testen vinden in het algemeen plaats in april, mei en juni.
  • Het niveau van het Frans van uw kind moet getest worden. Deze testen kunnen van februari t/m juni plaatsvinden.
  • Franse of Nederlandse docenten willen uw kind ontmoeten (met name voor inschrijving in een FS-klas).
  • Aanvraag voor een fulltime-inschrijving in een "normale” Franse klas (dus geen FS): ook al is een leerling "goed bevonden" voor een fulltime plaats in een normale Franse klas in de 6ème t/m 2nde, dan kunnen we toch nog niet eerder dan eind juni of begin juli zekerheid geven over zijn of haar werkelijke inschrijving, omdat pas op dat moment het aantal vrijgekomen plaatsen in de Franse klassen bekend wordt. Het komt voor dat er geen plaats blijkt te zijn. We raden u daarom met aan uw kind ook vroegtijdig in een andere school in te schrijven.

De oproepen voor de diverse testen worden verzorgd door de Nederlandse afdeling.

  
Nederlandse afdeling Lycée International

2bis, rue du-Fer-à-Cheval
78100 Saint-Germain-en-Laye, Frankrijk
+ 33 1 34 51 13 31  

of naar 

contact@sectionnl.fr 

 

Wegens de zomervakantie zijn wij enkel per mail te bereiken. Vanaf dinsdag 27 augustus zijn we weer telefonisch bereikbaar.